[db:头部]:Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộ

- Biên tập. :admin -

[db:头部]:Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộ

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị liên quan của UBDT; các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm và tổ chức thực hiện; xây dựng thể chế; xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất.

PV

Anh sẽ thích bài này? You'll like the following article.